كلسيم كلريد Calcium Chloride:HSCode:28272000

توضیحات عمومی کلسیم کلرید

فسفوريك اسيد-Phosphoric Acid HCode:280920

  توضیحات عمومی PHOSPHORIC ACID  کد تعرفه گمرکی :                                                                ۲۸۰۹۲۰۱۰ کد آیسیک :                        […]

استفاده از MEG در ضد يخ ماشين منو اتيلن گلايكول MEG HSCode:29053100

توضیحات عمومی  منو اتيلن گلايكول                                                                                                     […]

دي او تي پي DOTP HSCode:29173990

  توضیحات عمومی DIOCTYL TEREPHTHALATE                              فرمول مولکولی:                                                 C24H38O4 CAS Number:                  […]

دي او پي DOP HSCode:29173920

توضیحات عمومی DOP                                                                                                         […]

فروش دو اتیل هگزانول شازند دو اتيل هگزانول HSCode:29173920 ۲-Ethyl Hexanol

چکیده‌ها، خلاصه‌ای اختیاری از نوشته شماست، می‌توانید از آن در پوستهٔ سایت خود استفاده کنید. دربارهٔ چکیده‌ها بیشتر بخوانید.

سولفوريك اسيد- Sulfuric acid HSCode:28070000

توضیحات عمومی SULFURIC ACID کد تعرفه گمرکی : ۲۸۰۷۰۰۰۰ کد آیسیک : ۲۴۱۱۴۱۲۴۶۹ فرمول مولکولی: H2SO4 یا H2O4S CAS number : 7664-93-9 نام­های متداول دیگر: دی هیدروژن سولفات Dihydrogen sulfate ، اسید باتری Battery acid ، Mattling acid ، Dipping acid ، Acide sulfurique ، Electrolyte acid ، Acidum sulfuricum ، Vitriol Brown Oil ، […]

آديپيك اسيد-Adipic Acid-HSCode:29171200

توضیحات عمومی ADIPIC ACID کد تعرفه گمرکی :                                                              ۲۹۱۷۱۲۰۰ کد آیسیک :                                                                   ۲۴۱۱۵۱۲۸۱۱ فرمول مولکولی:                                C6H10O4   یا    HOOC(CH2)4COOH CAS-number :                                                                ۹ – ۰۴ – ۱۲۴ نام­های متداول دیگر: بوتان -۱و۴ – دی کربوکسیلیک اسید Butane-1,4-dicarboxylic acid ، هگزان – ۱و۶ […]

فنول-Phenol-HSCode:29071100

فروش فنول كمهو توضیحات عمومی PHENOL کد تعرفه گمرکی :                                                ۲۹۰۷۱۱۰۰ کد آیسیک :                                                    ۲۴۱۱۵۱۲۶۰۷ فرمول مولکولی:                                   C6H6O   یا   C6H5OH CAS number :                                                    ۲-۹۵-۱۰۸ نام­های متداول دیگر: کربولیک اسید Carbolic acid ، فنیلیک اسید Phenylic acid ، هیدروکسی بنزن Hydroxybenzene ، فنیک اسید […]

بوتيل استات Butyl Acetate-HSCode:29153300

توضیحات عمومی بوتيل استات N-BUTYL ACETATE نام آیوپاک:                                                               Butyl acetate کد تعرفه گمرکی :                                                          ۲۹۱۵۳۳۰۰ کد آیسیک :                                                              ۲۴۱۱۵۱۲۶۵۵ فرمول مولکولی:                       C6H12O2     or     CH3COO(CH2)3CH3 CAS number :                                                               ۴-۸۶-۱۲۳ نام­های متداول دیگر: بوتیل اتانوئات […]