فروش اتیل استات صنعتی و دارویی اتيل استات-Ethyl Acetate-HSCode:29153100

اتيل استات ETHYL ACETATE گريد صنعتی و بهداشتی بصورت بشكه و فله. اتيل استات بشكه در انبار اصفهان، اراك و تهران شورآباد و فله تحويل اصفهان مي باشد. توضیحات عمومی اتيل استات              ETHYL ACETATE                         کد تعرفه گمرکی اتیل […]