بوتيل استات Butyl Acetate-HSCode:29153300

توضیحات عمومی بوتيل استات N-BUTYL ACETATE نام آیوپاک:                                                               Butyl acetate کد تعرفه گمرکی :                                                          ۲۹۱۵۳۳۰۰ کد آیسیک :                                                              ۲۴۱۱۵۱۲۶۵۵ فرمول مولکولی:                       C6H12O2     or     CH3COO(CH2)3CH3 CAS number :                                                               ۴-۸۶-۱۲۳ نام­های متداول دیگر: بوتیل اتانوئات […]

فروش اتیل استات صنعتی و دارویی اتيل استات-Ethyl Acetate-HSCode:29153100

اتيل استات ETHYL ACETATE گريد صنعتی و بهداشتی بصورت بشكه و فله. اتيل استات بشكه در انبار اصفهان، اراك و تهران شورآباد و فله تحويل اصفهان مي باشد. توضیحات عمومی اتيل استات              ETHYL ACETATE                         کد تعرفه گمرکی اتیل […]