آنيلين-Aniline HSCode:292141

  توضیحات عمومی ANILINE کد تعرفه گمرکی :                                 ۲۹۲۱۴۱۰۰ کد آیسیک :                                      ۲۴۱۱۴۱۲۹۹۴ فرمول مولکولی:                  C6H7N    or   C6H5NH2 CAS number :                                        ۱-۵۶-۶۷ نام­های متداول دیگر: فنیل آمین  Phenylamine ، آمینو بنزن Aminobenzene ، آمینوفن Aminophen  ، آنیلین هیدروفلوراید aniline dihydrofluoride ، آنیلین دی فسفات aniline diphosphate […]