فروش متیل استات بشکه و فله متيل استات-Methyl Acetate-HSCode:29153940

توضیحات عمومی متيل استات METHYL ACETATE کد تعرفه گمرکی :متیل استات        ۲۹۱۵۳۹۰۰ کد آیسیک :                            ۲۴۱۱۵۱۲۶۵۲ فرمول مولکولی:                             C3H6O2 Cas number:                                ۷۹-۲۰-۹ نام های متداول دیگر: متیل استات گرید C 80/20T متیل استات ۸۵%، متیل استات ۹۰%، متیل استات ۹۵%، متیل استات ۹۹٫۵% متیل استات گرید آرایشی بهداشتی ، […]